En hållbar framtid

På Air Labels tycker vi att det är viktigt att plocka upp efter sig. Precis som man inte lämnar skräp på picnic-platsen så ska man inte lämna koldioxid efter sig i atmosfären. Därför klimatkompenserar vi alla våra aktiviteter.

Valet kring hur, och med vilka, vi ska klimatkompensera har vi tagit på största allvar. Vi har talat med experter på t.ex Miljödepartementet, Naturvårdsverket och SMHI. Vi har så klart samtalat med flera olika företag innan vi gjort ett val också. Vi kommer fortsätta utvärdera bästa sätt att klimatkompensera eftersom detta område utvecklas hela tiden.

Vi har valt att börja samarbeta med Vi-Skogen vars klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter, Vi-skogen.

Vår målsättning är att jobba hållbart i det större perspektivet också. När ni köper etiketter hos oss så kan ni räkna med att etiketten är skapad av arbetare med schyssta villkor, papper från hållbara skogar och att verksamheten har minimal, men ändå kompenserad, klimatpåverkan.