En hållbar framtid

Air Labels vill det skall vara enkelt att göra hållbara val. Därför har vi markerat de mer miljövänliga materialen i våra valtabeller åt dig. För att underlätta dina val kommer här några tips.

Du behöver välja om du vill ha en pappersetikett eller en plastetikett men även på hur hela din förpackning hanteras efter den är använd.

En pappersetikett skall innehålla fibrer från välskötta skogar, vilket innebär FSC- eller PEFC-certifiering (se Air Labels ordbok, eller googla). Air Labels väljer bara FSC-certifierade fibrer om du som kund inte gör andra val.

En plastetikett kan vara det bästa valet för miljön om den sitter på en plastförpackning som skall återvinnas, eftersom en etikett av papper försämrar möjligheten att materialåtervinna plasten. Välj om möjligt en tunnare etikett (mindre råvara) eller en etikett med återanvänd plast. Det finns idag dessutom plastetiketter som kommer från 100% bio-cellulosa som därför kan säga inte bidrar till CO2 emission.

Efter förpackningen är använd skall etiketten fungera i återvinningen. Huvudregeln är att det skall vara samma sorts material i etiketten som i förpackningen. En PE-etikett till en PE-förpackning, en PP-etikett till en PP-förpackning och en pappersetikett till en kartong helt enkelt. Man kan dessutom behöva fundera på om det behövs ett speciellt adhesiv. En glasflaska som återanvänds skall till exempel antingen ha en etikett som lätt sköljs bort eller en extra hållbar etikett som i stället sitter kvar då flaskan tvättas. En PET-flaska som ”chippas” i återvinningsprocessen skall ha en speciell sorts adhesiv som gör att etikett och flaska lätt separeras.

Idag erbjuder både Fasson och UPM Raflatac dessutom att hämta baksidespappret efter du har etiketterat dina förpackningar. Det uppsamlade pappret används igen, till exempel till att göra nytt baksidespapper. Det finns en del villkor kring volymer osv - kontakta oss så berättar vi mer.

Air Labels målsättning är att jobba så hållbart som möjligt och underlätta för dig att ta miljövänliga beslut. Eftersom vi väljer bland många olika leverantörer kan vi hitta väldigt många olika alternativ och behöver inte begränsa oss till viss teknik eller leverantör. Lämnar du frågan till oss väljer vi antingen FSC-fibrer eller tunnare och/eller återanvänd plast åt dig.